Varuhi zelenic CUBO golf igrišča

Varuhi zelenic

Zelenica na golf igrišču je sveta trava. In temu primerno se moramo vesti vsi golfisti. Kar pa je še bolj izjemno je, če smo golfisti vzgled vsem ostalim golfistom, dnevnim obiskovalcem igrišča, mladim golfistom in golfistom začetnikom.

Na CUBO golf igrišču smo se odločili, da ohranimo naše zelenice čimbolj ‘čiste’. Glede na to, da želimo vsi uživati in igrati na kvalitetnih zelenicah in, ker sobivamo na tem prostoru, vas vabimo, da se pridružite projektu ‘Varuhi zelenic’ in skupaj z nami, ekipo vzdrževalcev in ostalimi golfisti skrbite za zelenice. Obenem imate možnost igrišče opozarjati o nepravilnostih in predlagati izboljšave.

Kako postaneš Varuh zelenic?

Do 15.3. imajo vsi člani GK CUBO možnost prijave. Po prejemu prijav, bomo za vsako zelenico določili po enega varuha. V kolikor bo prijav več, bomo na določene zelenice, dodeli do 2 varuha. V kolkor bo prijav preveč, bomo varuhe izžrebali. 

Naloge varuha: 

  • Popravljanje pitch markov na zelenici za katero je zadolžen 
  • Opozarjanje golfistov na popravljanje pitch markov na celotnem igrišču 
  •  Če varuh opazi kakšne druge poškodbe ali spremembe na svoji ali drugi zelenici, obvesti vodjo igrišča ( Luka Triller ) 
  • Udeležba druženje varuhov 1x na mesec

 

Nagrade varuhov v zahvalo za sodelovanje: 

  • Komisija za zelenice, ki jo sestavljajo Saša Gjerkiš, Luka Triller, vodja vzdrževanja igrišča in en član GK CUBO, bo vsak mesec ocenjevala stanje zelenic 
  • Vsak mesec komisija razglasi najlepšo zelenico 
  • Varuh, ki bo mesečno imel najlepšo zelenico, bo prejel praktično nagrado 
  • Oktober je zadnji mesec dela Varuhov zelenic 
  • Novembra bo komisija razglasila zmagovalca, ki je skozi celo leto najlepše skrbel za svojo zelenico 
  • Zmagovalec postane varuh/inja, ki je/sta skozi celo leto najbolj skrbel/a za svojo zelenico.

PRIJAVE

Vse prijave sprejemamo izključno na email: office@cubogolf.com

Za vse dodatne informacije prosim pokličite vodjo igrišča, Luko Trillerja na 051 20 50 39. 

Varuhi zelenic 2024

Kdo so Varuhi posamezne zelenice?

Luknja 1

Varuh še ni določen

Luknja 2

Varuh še ni določen

Luknja 3

Varuh še ni določen

Luknja 4

Varuh še ni določen

Luknja 5

Varuh še ni določen

Luknja 6

Varuh še ni določen

Luknja 7

Varuh še ni določen

Luknja 8

Varuh še ni določen

Luknja 9

Varuh še ni določen

Luknja 10

Varuh še ni določen

Luknja 11

Varuh še ni določen

Luknja 12

Varuh še ni določen

Luknja 13

Varuh še ni določen

Luknja 14

Varuh še ni določen

Luknja 15

Varuh še ni določen

Luknja 16

Varuh še ni določen

Luknja 17

Varuh še ni določen

Luknja 18

Varuh še ni določen

Najboljši Varuh zelenic meseca

Najboljši skrbnik meseca je: 

Razlaga:

Frontend components are not configured properly. Please contact technical support.